Verkiezingsprogramma

Jong Zandvoort geeft gas!

Zandvoort moet een bruisende badplaats worden. We willen vooruit en kijken niet achterom. Het toverwoord is kwaliteit. Kwaliteit van bestuur, kwaliteit van wonen, kwaliteit van de openbare ruimte, kwaliteit van ondernemen en kwaliteit van de dienstverlening.

Bestuur

 • Goede samenwerking, veilige sfeer en wederzijds respect. Jong Zandvoort wil een stabiel bestuur, dat een visitekaartje is voor Zandvoort. Zodat investeerders en ondernemers in Zandvoort willen investeren.
 • We willen kwaliteit in het bestuur: benaderbare mensen met vakkennis die weten wat er speelt in de samenleving.

Wonen

 • Jong Zandvoort gaat woningbouwlocaties aanwijzen. Niet jarenlang praten, maar huisvesting mogelijk maken.
 • Investeren in prefab-units, net zoals de tijdelijke units bij het Huis in de Duinen. Zo zorgen we ervoor dat de wachtlijsten korter worden en ondertussen huisvesting gerealiseerd wordt als permanente oplossing.
 • Jong Zandvoort wil dat Zandvoorters voorrang krijgen bij de toewijzing van sociale huurwoningen en nieuwbouw woningen. Dit geldt natuurlijk ook voor jongeren die na hun studie weer in Zandvoort willen wonen.
 • Geen verkoop van sociale huurwoningen, zolang er geen nieuwe woningen bijkomen.
 • We willen samen met Pré Wonen aan de slag om woningen te isoleren. Zo zorgen we voor lagere stookkosten.
 • Verlaag de huurprijzen voor sociale huurwoningen in Zandvoort. Jong Zandvoort wil een huurplafond van 30% onder de wettelijke maximum huurprijs.
 • Iedereen moet een woning kunnen kopen. Ook iemand met een modaal inkomen. Best lastig in deze tijd, maar niet onmogelijk. Denk bijvoorbeeld aan een concept van gestapelde tiny houses.
 • Geef de pandjesbazen wel het nakijken en kom bij nieuwbouwprojecten met een zelfbewoningsplicht.
 • De handhaving op de verhuur van Airbnb moet beter.

Openbare ruimte & veiligheid

 • De openbare ruimte in Zandvoort is echt toe aan een grote opknapbeurt. Niet alleen de boulevard en het centrum. Ook de woonwijken verdienen meer aandacht.
 • De nieuwe straatverlichting moet sfeervoller en prettiger. Goed dat het duurzamer is geworden.
 • Zandvoort moet veel groener. Helaas zijn er veel bomen verloren gegaan. We willen de komende jaren meer dan duizend bomen planten.
 • Niets zo vervelend als overlast in de buurt. We willen samen met de inwoners kijken wat er mogelijk is. Het plaatsen van vaste of mobiele camera’s sluiten we hierbij niet uit.
 • Kinderen spelen op straat, in de duinen, op het strand, maar ook in speeltuintjes. Jong Zandvoort wil dat de kinderen met hun ouders mogen aangeven welke speeltoestellen er in de speeltuintjes komen.
 • Met zomerse dagen willen we dat er meteen door de ME gehandeld kan worden in geval van ernstige overlast. Zerotolerancebeleid is ons uitgangspunt.
 • De gemeente moet zorgen voor meer afvalbakken.
 • Het aantal fietsparkeerplaatsen gaan we uitbreiden.

Nieuw-Noord

 • Jong Zandvoort wil extra woningen bouwen in Noord, maar wel met behoud van het groen.
 • De wegen naar het industrieterrein moeten breed genoeg zijn voor het vervoer van bijvoorbeeld strandhuisjes.

Strand

 • We willen geen bungalowpark op het strand. Het moet kleinschalig blijven.
 • De reddingsbrigade verdient een beter onderkomen, zowel op het Noord als Zuid strand. Deze vrijwilligers zorgen voor de veiligheid op het strand, maar ondertussen stort hun eigen onderkomen bijna in.
 • Een schoon strand is het visitekaartje. Alleen, troep maakt troep. Zorg voor papieren afvalzakken.

Boulevard

 • De gehele boulevard is toe aan een opknapbeurt. In Zuid is een begin gemaakt, nu vol gas verder. Maar wel met gezellige verlichting en meer amusement.
 • Breid het aantal sporttoestellen langs de boulevard uit.
 • Ook willen we vaste ventpaviljoens realiseren. Mooi om te combineren met openbare toiletten en douches.

Centrum

 • De uitstraling van Zandvoort is van ooit een mondaine badplaats veranderd in een dorp dat een opknapbeurt nodig heeft. We willen een smaakvoller straatbeeld en gaan voor een kwaliteitsslag met een breed aanbod.
 • Geef de ondernemers ruimere en overdekte terrassen en serres. Voor de winkeliers meer ruimte om buiten hun winkel op straat handel aan te bieden. Maar wel kwaliteit, dat is de voorwaarde!

Circuit

 • Het circuit is uniek en hoort bij Zandvoort. Met de Formule 1 staat Zandvoort internationaal weer op de kaart. De beste promotie voor ons dorp. Dat moeten we verzilveren. Het circuit wil investeren, niet alleen in gebouwen, maar ook in de omgeving. Jong Zandvoort trapt het gaspedaal in en geeft het circuit de ruimte om een hotel met congrescentrum te bouwen.
 • Jong Zandvoort wil naast de Formule 1 ook de Formule E naar Zandvoort halen.

Evenementen

 • We hebben een wereldevenement in Zandvoort, maar nu is het tijd om door te pakken. Meer evenementen van wereldfaam naar Zandvoort. Naast de Formule E ook meer durfsporten.
 • Jong Zandvoort wil zorgen voor een divers en aantrekkelijk evenementenaanbod. We willen een mooie balans tussen kwaliteit en kwantiteit.
 • Voor de Zandvoorters willen we een feestweek organiseren, gevuld met de kortebaandraverij, kermis en muziek.

Jeugd

 • Corona heeft de ontwikkeling van jongeren bijna twee jaar stilgezet. In de gemeenteraad willen we hier meer aandacht voor.
 • Schoolzwemmen moet terug.
 • Jong Zandvoort wil een buurthuis voor alle jongeren.
 • Het skatepark verdient een opknapbeurt.
 • Zandvoort is van oudsher een judodorp. We willen een plek in Zandvoort waar weer gejudood kan worden.

Inwoners

 • Jong Zandvoort wil de kennis en ervaringen van de Zandvoorters beter benutten bij het maken van nieuw beleid.

Parkeren

 • Jong Zandvoort is van mening dat er geen betaald parkeren in woonwijken thuis hoort; dit zijn parkeerplaatsen voor de inwoners van Zandvoort. Met ondernemers dienen hierover goede afspraken te worden gemaakt: een maximaal aantal vergunningen en uitwijken naar parkeerterreinen/garages (Zuid en LDC) wanneer de parkeerdruk toeneemt.
 • Jong Zandvoort wil een breed gedragen parkeerregime. Participatie is hierbij belangrijk. De “vergunningproef” die vorig jaar is gehouden werd door de inwoners van Zandvoort grotendeels positief ervaren. Jong Zandvoort wil graag middels een nieuwe enquête kijken waar dit vergunningenbeleid nog op kan worden aangepast.
 • Er zijn de afgelopen jaren meer parkeerplekken verdwenen dan er zijn bijgekomen, de parkeerdruk is echter alleen maar groter geworden. Jong Zandvoort is van mening dat er meer parkeergelegenheid moet worden gecreëerd.
 • Daarnaast houden we de optie open om een nieuwe parkeergarage te realiseren.

Bereikbaarheid

 • Zandvoort heeft een buurtbus nodig waarmee iedereen zich gemakkelijk door Zandvoort kan verplaatsen.
 • De fietspaden naar Zandvoort moeten beter verlicht en onderhouden worden.

Economie

 • Jong Zandvoort kiest voor Zandvoort aan Zee. We hebben de Formule 1. Een evenement waar Amsterdam alleen maar van kan dromen. We hebben Amsterdam niet nodig om onze badplaats te promoten.
 • Versoepeling van de regels voor verantwoordelijke ondernemers en het afschaffen van onnodige regels en belastingen. Het moet bijvoorbeeld makkelijker worden om als ondernemer op korte termijn een kleinschalig evenement te organiseren.
 • We zijn voor het afschaffen van de precariobelasting.
 • Het gesprek voeren met ondernemers over eventuele eigen keuze in bepalen van openings-  en sluitingstijden. Iets wat kan bijdragen aan minder overlast voor omwonenden. Dit is al een succes in andere gemeentes en zorgt voor minder vechtpartijen en geluidsoverlast.

Duurzaamheid

 • Zonnepanelen op parkeerterreinen van het circuit net zoals bij Bloemendaal aan Zee.
 • We willen een co2-neutraal Zandvoort.

Dienstverlening

 • Jong Zandvoort wil ambtenaren die bekend zijn met de Zandvoortse omstandigheden en levensstijl. We willen niet volledig afhankelijk zijn van de Haarlemse ambtelijke organisatie. Voor de Ruimtelijke ordening, Toerisme en Economie willen we Zandvoortse ambtenaren.